16 i 17 de març Jornades sobre "La Xarxa d'Inserció Social de Mallorca".

Sensellarisme i metodologies en escala, housing i planificació centrada en la persona.

16 i 17 de març de 2023, Auditòrium del Parc Bit, Palma.

140 llocs presencials disponibles.

Com arribar

Auditòrium ParcBit.

Heu d'utilitzar el pàrquing 3 i 4..

Localització:

Auditòrium ParcBit. Palma.

Email:

info@fundaciobit.org

Telèfon Parc Bit:

971 176 060

A qui es dirigeix ?

Qualsevol persona interessada en el tema és benvinguda, però, i preferentment:

 • Professionals de la xarxa d'Inserció Social de Mallorca.
 • Professionals de la resta de serveis d'allotjament.
 • Professionals dels serveis socials i sanitaris.

140 llocs disponibles.

Formulari d'inscripció.

Programa - Dijous 16 de març.

Primera jornada de les 8:30 fins a les 18:00, amb el següent programa:

 • 8'30 – 9'00 Rebuda i registre de les persones participants.
 • 9'00 – 9'15 Presentació de les jornades.
 • 9'15 – 9'30 Obertura oficial de les jornades a càrrec de Sofía Alonso Bigler, Presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
 • 9'30 – 10'15 Primera ponència:

  Exclusió social i sensellarisme. Llei sensellarisme.
  A càrrec de:
  Sebastià Cerdà Campomar, Cap del Servei d'Inclusió Social de l'IMAS.
  Beatriz Fernández Gensana, Cap d'equip jurídic. Arrels Fundació.

 • 10'15 – 10'45 Col·loqui.
 • 10'45 – 11'15 Pausa cafè.
 • 11'15- 12'00 Segona ponència:

  Metodologies en escala i housing.
  A càrrec de:
  Catalina Fullana Puigserver, Treballadora Social de l'EV.
  Estíbaliz Nanclares, Educadora Social de Ca l'Ardiaca i CAAB ex usuari de la Xarxa d'Inserció Social.
  Ana María Olivares Martínez. Coordinadora Housing First Mallorca Hogar Sí - Provivienda.

 • 12'00 – 12'30 Col·loqui.
 • 12'30 - 13'15 Tercera ponència:

  La planificació centrada en la persona.
  A càrrec de:
  Amàlia San Román, Plena Inclusión i FEAL // LEPO testimonis clientela de Housing.

 • 13'15 – 13' 45 Col·loqui.
 • 13'45 – 15'00 Pausa dinar.
 • 15'00 – 15'45 Model transteòric del canvi.

  A càrrec de:
  Santiago Madrid Liras, Psicòleg expert en mediació.
  15'45 – 16'00 Distribució en grups.

 • 16'00 – 18'00 Tallers.
  • Taller 1: Entrevista motivacional.

   Coordinació del taller:
   Santiago Madrid Liras.

  • Taller 2: Enfocament en fortaleses.

   Coordinació del taller:
   Equip Housing First/Led Hogar Sí – Provivienda.

  • Taller 3: Enfocament en recovery.

   Coordinació del taller:
   Equip Housing First/Led Hogar Sí – Provivienda.

  • Taller 4: Foment de l'autonomia i desinstitucionalització.

   Coordinació del taller:
   Equips DAV/HAY FUTURO Hogar Sí - Provivienda.

  • Taller 5: Suport a la recerca d'habitatge a la comunitat.

   Coordinació del taller:
   Equips DAV/LED Hogar Sí – Provivienda.

Programa - Divendres 17 de març

Darrera jornada, comença a les 8:30 fins al acte de cloenda, a les 14:00.

 • 8'30 – 9'00 Rebuda i registre de les persones participants.
 • 9'00 – 10'00 Primera taula rodona:

  La Xarxa d'Inserció Social de Mallorca de titularitat de l'IMAS.
  Persona moderadora: Sandra Coll Dols, Psicòloga de l'EV de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca.
  Participants:

  • UMES, Hugo Cózar Morabito, Treballador Social del Servei.
  • Primera Acollida, David Serrano Pozo, Coordinador servei.
  • Ca l'Ardiaca, Biel Gelabert Noguera, Coordinador del Servei.
  • Sa Placeta, Idoia Marugan Flores, Coordinadora servei.
  • Casa de Família, Concha Peralta Palma, Coordinadora tècnica de Casa de Família.
  • Alberg Manacor, Noelia Hernández García, Coordinadora del Servei.
  • Pastoral, Esteve Serna Rosselló, Coordinador del Servei.

 • 10'00 – 10'30 Col·loqui.
 • 10'30 – 11'00 Pausa cafè.
 • 11'00 – 12'00 Segona taula rodona:

  Parlem dels models d'acompanyament.
  Persona moderadora: Carme Estarellas Rullan, Psicòloga de l'EV de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca.
  Participants:

  • Miquel Àngel Roca, treballador social de Primera Acollida.
  • Rubén Ceinos, Psicòleg de Sa Placeta.
  • Beatriz Cuchi San Millán, Coordinadora DAV – Coordinadora Apoyos Autodirigidos Hogar Sí.
  • Eva Pons Fernández, Coordinadora Housing First Mallorca Hogar Sí – Provivienda.

 • 12'00 – 12'30 Col·loqui.
 • 12'30 – 13'30 Tercera taula rodona:

  Sensellarisme, inserció sociolaboral: noves formes d'innovació.
  Persona moderadora: Francisca Simó Borràs, Treballadora Social de l'EV de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca.
  Participants:

  • Hogar Sí, María José Martínez Palomares, Coordinadora de Empleo Hogar Sí.
  • La Sapiència GI, Olga Sancho Malbertí, Treballadora Social Grups d'Inserció.
  • Fundació Deixalles, Pep Falcó, President de la Fundació Deixalles.
  • Plena Inclusión, Silvia Muñoz, Responsable Área de Empleo de Plena Inclusión.

 • 13'30 – 14'00 Col·loqui.
 • 14'00 Cloenda de la Vicepresidenta segona de l'IMAS, Magdalena Gelabert Horrach.

Preguntes Freqüents

Les jornades son gratuïtes. Inclouen els dos berenars i un dinar.

Si les sol·licituds de participació a les jornades és superior que els llocs disponibles, es prioritzarà en funció del que determina l'apartat "A qui es dirigeix".

S'expendrà certificat de participació a les jornades amb els següents criteris:
A les persones que hagin participat a les sessions teòriques dels dos matins i els tallers pràctics de dijous a la tarda se les lliurarà un certificat d'assistència.
 

Sobre la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca.

La Xarxa d'Inserció Social de Mallorca no té una data de naixement. Si que podem dir que es va anar conformant en els anys compresos en les dues dècades del present segle, sobretot a partir de la segona.

Sorgeix de l'increment de persones en situació d'exclusió social que romanen al carrer i d'un traspàs de la responsabilitat de donar cobertura a les necessitats de dites persones, únicament des d'entitats de caire privat no lucratiu, cap a una fórmula mixta entre dites entitats i l'administració pública, amb un paper cada vegada més decisiu de l'administració.

L'existència de la Xarxa va fer possible deixar de banda, a nivell de l'administració pública, la beneficència com a rèmora de l'antic règim predemocràtic i el pur assistencialisme, per a pensar i treballar cap a la inserció social de dites persones, és a dir, en revertir el procés cap a l'exclusió social que havien patit aquestes persones en situació de sensellarisme per a preparar-les per al retorn a la comunitat que les havia excloses. Per tant, metodològicament, va ser una passa important que va aconseguir crear la Xarxa d'albergs i serveis que avui en dia conformen la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca (conformada pels serveis de titularitat de l'IMAS, de l'Ajuntament de Palma i d'entitats privades no lucratives). Aquest nou model es plasma en la denominada metodologia en escala, és a dir, la persona en situació de sensellarisme ha de realitzar tot un seguit de passes i actuacions per a revertir les problemàtiques socials que pateix per anar aconseguint la futura plena inserció en la societat que la va excloure. En un primer moment fent aquesta funció des de cada un dels Serveis (Casa de Família n'és un bon exemple) fins a l'especialització de serveis en diferents etapes d'aquest procés ja emmarcat dins de les relacions de treball en xarxa (treball al carrer, baixa exigència, inserció sociolaboral ...). Ara bé, elements com la cada vegada més complicada possibilitat de trobar habitatge a Mallorca (entre d'altres), feia molt complicada (i ho segueix essent) la plena inserció.

A partir de mitjans de la darrera dècada arriba a Mallorca informació sobre un nou model d'intervenció amb les persones en situació d'exclusió social que romp amb el model en escala i parla d'actuar allà on el procés d'inserció és més complicat, el darrer esglaó. La idea és que comencem la intervenció per la darrera fase, és a dir, aconseguim un habitatge per a la persona i, aquesta mateixa, amb el suport extern professional, fa les passes que li calen per a la plena inclusió des del seu habitatge. A l'IMAS del Consell de Mallorca començam una aposta clara cap a aquest nou model ja a mitjans de la dècada passada que ha conduït a que dins del present 2023 tinguem operatius 100 habitatges del nou model d'atenció.

En l'actualitat conviuen ambdós models (escala i housing) dins de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca i es preveu que així sigui, com a mínim, fins a un mitjà termini. Això sí no hauran de coexistir durant molt de temps més.

Ara bé, degut a la introducció d'aquests nous plantejaments que rompen amb el model en escala, sorgeix un nou element, on es centra i decideix la intervenció necessària per a la consecució d'aquest objectiu de retorn a la societat. Es va passant del rol professional preeminent, a la responsabilitat compartida professional-persona sensellar, fins a arribar al plantejament actual, centrant la intervenció i la decisió sobre el procés en la persona en situació de sensellarisme i, reconvertint el rol del professional, passant aquest a ser el d'un acompanyador i consultor en el procés.

Per tant, aquestes jornades pretenen ser un focus de reflexió sobre aquestes dues dècades de treball social amb i per a les persones en situació d'exclusió social i sensellarisme. Analitzar els dos models i posar sobre la taula instruments per a la nova manera d'entendre la intervenció social ja no com a tal (intervenció) sinó com a acompanyament de la persona en situació de sensellarisme en el seu procés d'inserció.